ჩვენს შესახებ - AHF საქართველო გთავაზობთ აივ-ტესტირების სერვისს თბილისში

Свяжитесь с нами по Вайберу

* Без раскрытия личной информацию

AHF საქართველოს (შიდსის ჯანდაცვის ფონდის) შესახებ

Our Staff

აივ-ინფექცია საქართველოში

 

AHF საქართველოს (შიდსის ჯანდაცვის ფონდის) შესახებ

The AHF Georgia team celebrating World AIDS Day

შიდსის ჯანდაცვის ფონდის (AHF) წარმომადგენლობა საქართველოში 2018 წელს გაიხსნა. 2018 წლის ივლისში ფონდსა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრს (NCDC) შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ითვალისწინებდა შიდსის INSTI 15 024 ერთეული სწრაფი ტესტისა და 100 800 ერთეული კონდომის გადაცემას. აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოში ტესტირების პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდნენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანადგომა“ და სათემო ორგანიზაცია „თანასწორობის მოძრაობა“. აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ ხდებოდა მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება შიდსის პრევენციის საკითხებზე, სწრაფი ტესტირება და კონდომების დარიგება. 2020 წელს, ფონდისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობა აქტიურად გრძელდება, მათ შორის აივ ტესტირება პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებში.

AHF-ის მიერ მხარდაჭერილმა საქმიანობამ შექმნა ბაზისი სახელმწიფოს მიერ დანერგილი სერვისების შექმნისთვის პირველად ჯანდაცვის რგოლში, როგორიც არის აივ-ს, C-ჰეპატიტის (HCV) და ტუბერკულოზის (TB) ინტეგრირებული ტესტირება.

For today, AHF is one of the major non-governmental organizations, which, on the basis of
charity, provides HIV prevention and testing, care, treatment and support for HIV-infected
patients in 39 countries worldwide, including Ukraine. The second integral part of AHF’s mission
is advocacy of structural changes, in order to ensure high quality and consistency of services.
More than 890,000 people with HIV use services provided under the auspices of AHF in North and
South America, countries of Asia, Africa and Europe.

AHF work started in Los Angeles on the initiative of a group of people who were directly affected
by the problem of HIV, in the 80s of the last century. They had only one, humanistic, goal: to
give people with AIDS an opportunity to live their last days and leave this world with dignity,
in a safe place, surrounded by care, respect and understanding. AIDS Hospice Foundation was
officially registered in 1987 and over the next year opened Chris Brownlie Hospice, the first
hospice in California which has received an official license to provide assistance for people
with AIDS.

Since the end of the 90s, when HIV treatment became possible, the initiative group has decided
that the need in the provision of health care is much more important than just hospice care. The
organization changed its name to AIDS Healthcare Foundation and focused on providing the best
modern medical care for patients with HIV, regardless of their ability to pay for services.

AHF started its work in Ukraine in 2009 to support the decentralization of the provision of
antiretroviral treatment in partnership with the state, on the basis on the signed Memorandum.
As at today, AHF supports programs on the improved model of rapid HIV testing, linkage to
treatment services for HIV-seropositive persons, and implementation of a client-oriented
treatment approach, as well as advocacy in Ukraine associated with this.

Within the framework of cooperation with health care institutions of communal and state forms of
ownership, as well as with public associations and organizations, AHF Ukraine supports
activities aimed at expanding access to convenient and simple HIV testing using rapid tests,
free distribution of condoms and information materials on HIV prevention and treatment; linkage
to treatment for seropositive persons and treatment in partnership with state, non-governmental
organizations in order to achieve early detection, early treatment initiation and retention in
treatment.

Our Staff

აივ-ინფექცია საქართველოში

აივ/შიდსის შემთხვევების რეგისტრირებული რაოდენობა არ ასახავს საქართველოში ინფიცირების ფაქტობრივ გავრცელებას. კვლევების შედეგად აივ/შიდსით დაავადებულთა სავარაუდო რაოდენობა 10 500 შეადგენს. მათგან, 35%-მა არ იცის თავისი აივ-დადებითი სტატუსის შესახებ.

2020 წლის 1 ოქრომბრისს მონაცემებით აივ/შიდსით ინფიცირებულთა სულ 8520 შემთხვევაა რეგისტრირებული შიდსის ცენტრში (მათ შორის 1,766 გარდაცვლილია). 2020 წელს – რეგისტრირებულია 418 ახალი შემთხვევა, ART-ზე (ანტირეტროვირუსულ თერაპიაზე) – 5297 პაციენტი (რეგისტრირებულთა 6,754 კლიენტიდან – 78%).

აივ-ეპიდემიის კონტროლის ხელშემშლელი ფაქტორები მოიცავს მწვავე სტიგმას და უარყოფით დამოკიდებულებას მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების მიმართ. შემზღუდველი ნარკოპოლიტიკა და ზიანის შემცირების ღონისძიებების სამართლებრივი ბაზის არარსებობა, აივ-ინფექციის პრევენციული პროგრამების შეუფერხებლად განხორციელების ერთ-ერთი ბარიერია.

საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერის პარალელურად საქართველოს მთავრობა, ასევე, ეტაპობრივად ზრდის თანხებს სიცოცხლის გადასარჩენად განკუთვნილი ანტირეტროვირუსული (ARV) მკურნალობისთვის. ამჟამად, ანტირეტროვირუსული მკურნალობის 75% მხარდაჭერილია მთავრობის მიერ, ხოლო 25% – გლობალური ფონდის მიერ. 2019 წლის ივლისში საქართველოს მთავრობამ დაიწყო პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში ინტეგრირებული სკრინინგი აივ-ზე (HIV), C-ჰეპატიტზე (HCV) და ტუბერკულოზზე (TB). პროგრამა ითვალისწინებს აივ-ს, C-ჰეპატიტის (HCV) და ტუბერკულოზის (TB) ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესებას და მკურნალობის სერვისებთან დაკავშირებას, პაციენტებისთვის ე.წ. „ერთი სერვისის“ შექმნას, რომელიც პირველადი ჯანდაცვის განუყოფელი ნაწილია.

მაღალის რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებისთვის აივ-პრევენციული ღონისძიებები ნაწილობრივ მხარდაჭერილია მთავრობის მიერ. ამასთავე, მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიებების უწყვეტობა, რადგან ბოლო დროს ჩატარებული ქცევაზე ზედამხედველობის ბიომარკერული კვლევების შედეგების მიხედვით მაღალის რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებში და, განსაკუთრებით, მამაკაცებში, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კავშირი მამაკაცებთან, არის აივ-ის მაღალი გავრცელება.